Mededeling stad Genk - maatregelen i.k.v. bestrijding van het coronavirus

Gepubliceerd op vrijdag 13 maart 2020 15.34 u.

Beste 

Gisteren communiceerde de federale overheid een reeks maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Hier wordt ook nog een Ministerieel besluit voor uitgevaardigd. 

Wij brengen jullie alvast op de hoogte van onderstaande maatregelen:

  • Onder de noemer recreatie worden alle samenkomsten, activiteiten en evenementen geannuleerd, ongeacht de omvang, ongeacht of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt voor activiteiten binnen het jeugdwerk, sportieve-, socio-culturele-, artistieke activiteiten…
  • Concreet wil dit zeggen dat vanaf 14 maart (00u00) t.e.m. 3 april geen activiteiten en/of samenkomsten mogen plaatsvinden in de verenigingslokalen en/of zalen. Ook niet achter gesloten deur.
  • Zaaluitbaters mogen dus geen ruimtes meer openstellen of verhuren. Met andere woorden: de zalen worden gesloten.

De overheid vraagt dat deze maatregelen gehandhaafd worden. Stad Genk zal samen met Politie CARMA daar de nodige afspraken over maken.

Wij roepen op om alle aanbevelingen rond social distancing na te leven. Social distancing betekent zoveel als afstand houden, om het contact tussen (eventueel) besmette personen en gezonde, niet-besmette personen te verminderen.

We beseffen dat deze maatregelen drastisch zijn en een behoorlijke impact hebben. Toch rekenen we op de burgerzin van elkeen om deze moeilijke weken door te komen.

De laatste updates vind je op www.genk.be/coronavirus.

We danken je voor je begrip en zijn altijd bereid je verder te informeren. Bij vragen neem je contact op met Dienst Jeugd 089 65 42 65 of jeugd@genk.be

Met vriendelijke groet,

Wim Dries Toon Vandeurzen
Burgemeester  Schepen van Jeugd