Verklaring stad Genk omtrent stopzetting samenwerking speelpleinwerking Wigwam.

Gepubliceerd op vrijdag 16 februari 2018 17.56 u.

Op donderdag 8 februari vernam het stadsbestuur het voornemen van Wigwam vzw om met de huidige leiding van hun animatorenteam verder te gaan en aldus als autonome vzw hun werking verder te zetten.

In de verklaring van 24 januari 2018 gaf stad Genk te kennen dat het vertrouwen in deze leidingploeg dermate geschaad is, dat een verdere samenwerking met en ondersteuning aan vzw Wigwam onmogelijk was geworden. De beslissing werd genomen op basis van meerdere signalen omtrent grensoverschrijdend gedrag door de leiding van de monitorenploeg.

Een nieuwe start met een nieuwe leiding voor de monitorenploeg is noodzakelijk om het vertrouwen te herstellen. Dat is dan ook de boodschap die wij herhaaldelijk en niet mis te verstaan hebben gegeven, zowel naar de betrokken leiding, als naar de pleinraad van speelpleinwerking Wigwam.

In functie van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zal stad Genk zich niet langer engageren om de huidige werking te ondersteunen. Stad Genk respecteert het recht van eenieder op vrijheid van vereniging en dus ook van deze vzw, alleen zal op basis van voornoemde afwegingen de huidige werking niet langer ondersteund worden. Dit impliceert dat:

  • Wigwam vzw niet meer in aanmerking komt voor werkingssubsidies voor speelpleinwerkingen,
  • niet langer deel uitmaakt van de Genkse Jeugdraad
  • geen lid meer is van de Genkse speelpleincommissie.

Ouders, monitoren of andere betrokkenen die met vragen zitten naar aanleiding van deze zaak, kunnen daarmee terecht bij Maarten Luyts, jeugdconsulent en diensthoofd Jeugd bij stad Genk.

Meer info

Maarten Luyts, jeugdconsulent Stad Genk

T 0498 75 39 71

Maarten.luyts@genk.be

Schepen Anniek Nagels, bevoegd voor jeugd

T 0476 69 90 06

Anniek.nagels@genk.be